Archiwum miesiąca styczeń, 2016

Gęsi

  Umiejętności i życie rodzinne Gęsi żyją w parach, które utrzymują się przez zimę i cały sezon lęgowy. Większość gatunków gęsi zakłada gniazda na ziemi, wyścielając dołki materiałem roślinnym. Puszystymi pisklętami opiekują się oboje rodzice. Para dorosłych ptaków po wykluciu się piskląt z jaj prowadzi swe potomstwo na pastwiska, stawy i jeziora. Po dorośnięciu młodych […]

Gatunki gęsi

Osiem gatunków Istnieje osiem gatunków łabędzi, które, podobnie jak gęsi, są dużymi ptakami o wydłużonej szyi. Łabędzie są bardziej związane z wodą niż gęsi, gdyż tam poszukują pokarmu, zanurzając swe szyje pod powierzchnię i sięgając w ten sposób po podwodną roślinność. Niektóre gatunki także skubią trawę – na przykład łabędź koskoroba często pasie się na […]

Piękne ptaki

Upierzenie dorosłych osobników łabędzi ma imponujący wygląd. Większość gatunków łabędzi to ptaki całkowicie białe. Wyjątkiem jest łabędź czarny, który jest całkowicie czarny, i łabędź czarnoszyi, który jest biały, lecz ma czarną szyję i głowę. Wszystkie gatunki łabędzi do pewnego stopnia wykazują zwyczaje wędrówkowe; łabędź krzykliwy odbywa wędrówki w małych stadach lub grupach rodzinnych. Członkowie stada […]

Rozmnażanie z dala od domu

Czasami niemożliwe jest realizowanie programu hodowlanego na „miejscu” i małe rdzenne popu­lacje płazów i gadów muszą być wysyłane tam, gdzie istnieją warunki ich pomyślnej hodowli. W tego rodzaju działaniach uczestniczy wiele ogro­dów zoologicznych. Na przykład Jersey Zoo realizuje programy roz­mnażania endemicznych gatunków boa, scynków i gekonów, które zamieszkują Round Island na Oceanie Indyjskim. Ten ogród […]

Żbik

Osobniki różnych gatunków zwierząt zwykle nie krzyżują się ze sobą. Jest to jedno z podstawowych kryteriów decydujących o tym, czy dane zwierzę może być opisane jako oddzielny gatunek. Znane są wypadki, kiedy zwierzęta blisko ze sobą spokrewnione, tworzą mieszanki. Inaczej sprawa wygląda ze żbikiem. Może on krzyżować się z kotem domowym, a potomstwo tych dwóch […]

Gatunki chronione

W Polsce występuje niewiele płazów i gadów. Spo­śród 18 gatunków płazów całorocznej ochronie podlega 15 gatunków, a trzy – żaba jeziorkowa, ża­ba wodna i żaba śmieszka – są chronione od 1 mar­ca do 31 maja. Wszystkie gatunki występujących w naszym kraju gadów, a jest ich dziewięć, są obję­te ochroną gatunkową. Pomimo tych uregulowań prawnych liczba […]

Margaj

Margaj ma brunatne futro z podłużnymi, ciemnymi plamami układającymi się wzdłuż tułowia. Zamieszkuje Amerykę Środkową i Amerykę Południową. Jego środowiskiem są gęste, tropikalne lasy deszczowe, pełne starych drzew i poplątanych lian. Jest najlepszym wspinaczem i akrobatą wśród kotów. Pierwsi badacze, obserwując margaja w naturalnym środowisku, nie mogli uwierzyć, że zwierzę, które widzieli zwisające głową w […]

Europejska ochrona

  W Europie, na przykład w Wielkiej Brytanii, gady i płazy również należą do gatunków ginących. Liczebność ropuch stanowi tam obecnie zaledwie niewielki ułamek liczby sprzed 30 lat. Z tego względu rozmnaża się ropuchy w niewoli i wy­puszcza na wolność ich potomstwo, dla którego zakłada się specjalnie wykopane stawy. Wydaje się, że ropuchy lubią zwłaszcza […]

Małe afrykańskie koty

Jednym z najbardziej interesujących zwierząt zamieszkujących Afrykę jest bez wątpienia serwal. Możemy go spotkać niemal na całym obszarze tego ogromnego kontynentu. Zamieszkuje sawanny, stepy i tereny porośnięte roślinnością krzaczastą. Z daleka jego cętkowane futro wtapia się w otoczenie i zwierzę jest prawie niewidoczne, gdy skrada się w trawie lub w roślinności porastającej brzegi rzek. Smukły […]