Żbik

Osobniki różnych gatunków zwierząt zwykle nie krzyżują się ze sobą. Jest to jedno z podstawowych kryteriów decydujących o tym, czy dane zwierzę może być opisane jako oddzielny gatunek. Znane są wypadki, kiedy zwierzęta blisko ze sobą spokrewnione, tworzą mieszanki. Inaczej sprawa wygląda ze żbikiem. Może on krzyżować się z kotem domowym, a potomstwo tych dwóch gatunków może się dalej rozmnażać. Żbiki prowadzą samotny tryb życia. Maja terytoria, których powierzchnia może wynosić nawet 3 kilometry kwadratowe. Ich granice znaczą zwykle odchodami umieszczonymi w widocznym miejscu. Wędrują po swoim terenie od zmierzchu do świtu, dnie zaś spędzają w jamach i szczelinach skalnych. Jesienią żbiki intensywnie żerują, by gromadzić zapas tłuszczu na zimę. W Polsce, podobnie jak w Europie, żbik jest bardzo rzadkim zwierzęciem, zwierzęciem jego liczebność stale się zmniejsza. Z tego powodu został objęty ochroną gatunkową.

Komentarze są zamknięte.