Rozmnażanie z dala od domu

Czasami niemożliwe jest realizowanie programu hodowlanego na „miejscu” i małe rdzenne popu­lacje płazów i gadów muszą być wysyłane tam, gdzie istnieją warunki ich pomyślnej hodowli. W tego rodzaju działaniach uczestniczy wiele ogro­dów zoologicznych. Na przykład Jersey Zoo realizuje programy roz­mnażania endemicznych gatunków boa, scynków i gekonów, które zamieszkują Round Island na Oceanie Indyjskim. Ten ogród zoologiczny odno­si także sukcesy w rozmnażaniu i reintrodukcji na dużą skalę niedawno odkrytego i endemicznego na Majorce gatunku żaby pętówki majorkańskiej, która występuje jedynie w głębokich, wapiennych wąwozach w dzikszych rejonach wyspy. W Tara-ronga Park Zoo w Sydney są rozmnażane dwa rzad­kie gatunki legwanów z Fidżi.

Nie są to odosobnio­ne przypadki, gdyż prawie wszystkie ogrody zoologiczne prowadzą podobną działalność. Jednak wysiłki takie mogą zakończyć się sukcesem tylko wtedy, gdy środowisko naturalne chronionych gatunków nie jest zniszczone i możliwe będzie wypuszczenie na wolność zwierząt, które przyszły na świat w niewoli. W dodatku istnieją też różne­go rodzaju niebezpieczeństwa związane z takimi metodami chowu, gdyż w przypadku małych po­pulacji wybuch epidemii może unicestwić całą grupę hodowlaną, zebraną w jednym miejscu. Mimo to w niektórych przypadkach rozmna­żanie w niewoli jest jedyną nadzieją na ocalenie pewnych gatunków zwierząt i nie należy szczędzić żadnych wysiłków, które stwarzają szansę ocalenia chociażby jednego gatunku przed zagładą.

Komentarze są zamknięte.


Szukaj
Zwierzaki
    Większość osób kocha zwierzęta lub przynajmniej je toleruje. Zwierzęta są nam potrzebne do życia. Kochamy je a one odwzajemniają nasze uczucia lub zabijamy je dla pokarmu. Wieki temu nauczyliśmy się polować i zabijać dziką zwierzynę, żeby mieć coś do jedzenia. Potem nauczyliśmy się udomawiać zwierzęta, aż doszliśmy do wniosku, że możemy je sami hodować i czerpać wszelkie korzyści z ich istnienia.