Europejska ochrona

 

W Europie, na przykład w Wielkiej Brytanii, gady i płazy również należą do gatunków ginących. Liczebność ropuch stanowi tam obecnie zaledwie niewielki ułamek liczby sprzed 30 lat. Z tego względu rozmnaża się ropuchy w niewoli i wy­puszcza na wolność ich potomstwo, dla którego zakłada się specjalnie wykopane stawy. Wydaje się, że ropuchy lubią zwłaszcza bardzo płytkie zbiorniki wodne, które szybko ogrzewają się na słońcu. Ponieważ w lecie zbiorniki takie wysy­chają, w okresie składania skrzeku (czyli w kwiet­niu i maju) jest w nich bardzo niewiele drapieżni­ków atakujących małe kijanki.

Traszka grzebieniasta ma stosunkowo szeroki zasięg występowania w Europie, jednakże w wyni­ku zanieczyszczenia środowiska i zatrucia pesty­cydami oraz nawozami mineralnymi liczebność tego gatunku w ciągu ostatnich dziesięcioleci znacznie spadła. Przyczyniło się do tego też zasypy­wanie stawów. Wysiłki polegające na odtworze­niu naturalnych zbiorników wodnych i reintrodukcji płazów kończą się pomyślnie i populacja traszki stopniowo rośnie. Traszki grzebieniaste można coraz częściej spo­tkać w ogrodowych stawikach, jeżeli głębokość zbiorników i rodzaj występujących w nich roślin są odpowiednie. Otaczając opieką małe zbiornicz­ki wodne, w których występują traszki grzebienias­te, zapewnia się też przy okazji sprzyjające warun­ki dla innych płazów, takich jak na przykład ropuchy, żaby trawne i rzekotki.

Komentarze są zamknięte.