Europejska ochrona

 

W Europie, na przykład w Wielkiej Brytanii, gady i płazy również należą do gatunków ginących. Liczebność ropuch stanowi tam obecnie zaledwie niewielki ułamek liczby sprzed 30 lat. Z tego względu rozmnaża się ropuchy w niewoli i wy­puszcza na wolność ich potomstwo, dla którego zakłada się specjalnie wykopane stawy. Wydaje się, że ropuchy lubią zwłaszcza bardzo płytkie zbiorniki wodne, które szybko ogrzewają się na słońcu. Ponieważ w lecie zbiorniki takie wysy­chają, w okresie składania skrzeku (czyli w kwiet­niu i maju) jest w nich bardzo niewiele drapieżni­ków atakujących małe kijanki.

Traszka grzebieniasta ma stosunkowo szeroki zasięg występowania w Europie, jednakże w wyni­ku zanieczyszczenia środowiska i zatrucia pesty­cydami oraz nawozami mineralnymi liczebność tego gatunku w ciągu ostatnich dziesięcioleci znacznie spadła. Przyczyniło się do tego też zasypy­wanie stawów. Wysiłki polegające na odtworze­niu naturalnych zbiorników wodnych i reintrodukcji płazów kończą się pomyślnie i populacja traszki stopniowo rośnie. Traszki grzebieniaste można coraz częściej spo­tkać w ogrodowych stawikach, jeżeli głębokość zbiorników i rodzaj występujących w nich roślin są odpowiednie. Otaczając opieką małe zbiornicz­ki wodne, w których występują traszki grzebienias­te, zapewnia się też przy okazji sprzyjające warun­ki dla innych płazów, takich jak na przykład ropuchy, żaby trawne i rzekotki.

Komentarze są zamknięte.


Szukaj
Zwierzaki
    Większość osób kocha zwierzęta lub przynajmniej je toleruje. Zwierzęta są nam potrzebne do życia. Kochamy je a one odwzajemniają nasze uczucia lub zabijamy je dla pokarmu. Wieki temu nauczyliśmy się polować i zabijać dziką zwierzynę, żeby mieć coś do jedzenia. Potem nauczyliśmy się udomawiać zwierzęta, aż doszliśmy do wniosku, że możemy je sami hodować i czerpać wszelkie korzyści z ich istnienia. Hodujemy wiele odmian zwierząt. Do najpopularniejszych możemy zaliczyć bydło, owce, konie, trzodę chlewną, oraz drobniejsze zwierzaki takie jak wszelkiego rodzaju drób, króliki i inne małe gryzonie. Nie wszystkie z tych zwierząt hodujemy w celach pokarmowych, niektóre przeznaczone są na ubrania. Najwięksi projektanci świata używają skór zwierząt hodowlanych (szynszyli, norek, królików i innych) do uszycia pięknych futer czy dodatków takich jak buty, torebki i rękawiczki. Hodujemy także konie. To piękne i mądre zwierzęta. Wykorzystujemy je do jazdy a nawet służą pomocą chorym dzieciom, w powrocie do zdrowia. Zazwyczaj lekarze stosują terapię ze zwierzętami u dzieci z porażeniem mózgowym. Ponieważ zwierzęta instynktownie wyczuwają nasze zachowania i nastroje pomagają dzieciom uczyć się miłości i otwierać na nieznane. Pies to najwierniejszy przyjaciel człowieka – tak głosi znana maksyma. Jest w tym dużo prawdy. Nabywamy odpowiedniego zwierzaka, przelewamy na niego swoje uczucia, dbamy o niego jak o własne dziecko. To wszystko świadczy, że traktujemy nasze pupile najlepiej jak możemy, a one odwdzięczają się nam tym samym. Potwierdzają to przypadki, kiedy to zwierzęta ratują ludziom życie, choć są i takie, które zabijają ludzi. Nie wiadomo kto jest w tedy winien, czy ludzie, którzy szkolą zwierzęta na zabójców czy też ich własny instynkt samozachowawczy. Sklep zoologiczny to miejsce, w którym możemy nabyć zwierzaczka naszym milusińskim. Zazwyczaj to dzieci kochają psy czy koty lub inne zwierzaki, miłością bezgraniczną. Chcą mieć się do kogo przytulić i pogłaskać puchate futerko.