Archiwum miesiąca marzec, 2016

Gatunki zagrożone

W Wielkiej Brytanii podejmuje się działania mają­ce na celu polepszenie sytuacji gatunków rzadkich ryb. W Szkocji i Walii pobrane od dzikich osobni­ków zapłodnione jaja siei pospolitej i pstrąga prze­nosi się do laboratoriów. Tam wylęgają się z nich larwy, które to po podrośnięciu wypuszcza się do nowych miejsc, w tym również do sztucznych zbiorników wodnych. IUCN […]

Zadbaj o zwierzęta

Wśród gatunków z rzędu Perciformes, które zostały wyszczególnione przez IUCN, jest grupa ryb należących do rodziny Cichlidae. Są to ryby stosunkowo niewielkich rozmiarów, które żyją w wodach słodkich, a ich największe skupisko znaj­duje się w Jeziorze Wiktorii w Afryce. Jezioro to jest ogromne, ma powierzchnię równą około 1/4 powierzchni Polski. W drodze ewolucji powstało tam […]

Większe ryby i Duże okazy

  Stosowanie sieci dryfujących jest wyjątkowo nie­przyjazną środowisku metodą połowów rybackich. Sieci pływające, mające często kilka kilometrów długości, nie są wybiórcze i dryfując w górnych warstwach wody, chwytają nie tylko gatunki użyt­kowe, ale także rekiny, delfiny i żółwie morskie. Zwierzęta te pochwycone przez sieci giną w wy­niku uduszenia. Ludzie zajmujący się ochroną mor­skich ssaków i […]

Zanik środowisk i Różne zagrożenia

  W mrocznych, niosących zamulone wody rzekach żyje wiele zagrożonych wyginięciem gatunków ryb. Należą do nich na przykład jesiotr zachodni (Acipenser sturio), który był dawniej spotykany w całej Europie i nibypłatonos (Pseudoscaphirhyn-chus fedtschenkoi) z Kazachstanu. W Ameryce Północnej gatunkiem bardzo zagrożonym jest ło-patonos (Scaphirhynchus platorynchus) i blisko z nim spokrewniony wiosłonos (Polyodon spa-thula) z Missisipi. […]

Gepard

  Acinonyx jubatus Wszyscy badacze są zgodni, że gepard jest najszybszym zwierzęciem lądowym zamieszkującym naszą planetę. Przy maksymalnej prędkości może on przebiec 32 m w ciągu jednej sekundy. Gepardy ścigają ofiarę na dystansie nie większym niż 550 m. Jest to zrozumiałe, ponieważ taki sprint pochłania ogromne ilości energii i nie może trwać długo. Bezpośredni atak […]

Budowa pazurów

  Taka budowa pazurów wyniki z trybu życia innego niż u pozostałych kotów. Lynx W Europie żyją dwa gatunki rysi: ryś iberyjski (Lynz pardinus) zamieszkujący Portugalię i Hiszpanię oraz ryś (Lynx lynx) występujący w pozostałej części kontynentu. Gatunek ten można spotkać w północnej Azji, na Syberii i wyspie Sachalin. Wyspowo występuje w górach Półwyspu Bałkańskiego, […]

Występowanie

  Lynx caracal Karakale zamieszkują wschodnią i środkową Afrykę, zachodnią Azję, Półwysep Arabski i zachodnią część Indii. Drapieżniki te są mieszkańcami suchych stepów i pustyń i, jak wszystkie zwierzęta żyjące w tych środowiskach, muszą jakoś rozwiązać problem niedostatku wody. Jeśli uda się im upolować jakąś małą antylopę, ucztę zaczynają od tylnych nóg, następne w kolejności […]