Gatunki gęsi

Osiem gatunków Istnieje osiem gatunków łabędzi, które, podobnie jak gęsi, są dużymi ptakami o wydłużonej szyi. Łabędzie są bardziej związane z wodą niż gęsi, gdyż tam poszukują pokarmu, zanurzając swe szyje pod powierzchnię i sięgając w ten sposób po podwodną roślinność. Niektóre gatunki także skubią trawę – na przykład łabędź koskoroba często pasie się na pastwiskach blisko zbiorników wodnych, a łabędź mały na polach uprawnych.

Wszystkie łabędzie są ptakami słodkowodny-mi. Gatunkami z półkuli południowej są łabędź czarnoszyi i koskoroba z południa Ameryki Południowej i Falklandów oraz łabędź czarny, który zasiedla Australię i Nową Zelandię. Do gatunków żyjących na półkuli północnej są zaliczane łabędź trębacz i łabędź gwizdacz z Ameryki Północnej oraz łabędź mały i łabędź krzykliwy z północnej Eurazji. Ostatni gatunek łabędzia – łabędź niemy -występuje na obu półkulach i jest najlepiej znanym gatunkiem łabędzia w Europie. Był on introdukowany do Afryki Płd. oraz zachodniej i południowej Australii wraz z Tasmanią i Nową Zelandią.

Komentarze są zamknięte.