Ptaki blaszkodziobe

Występowanie Występujące na całym świecie ptaki blaszkodziobe można spotkać w różnorodnych środowiskach: na wodach otwartych mórz, u wybrzeży morskich, nad jeziorami, a także w wysokogórskich stawach. Żyją na bagnistych torfowiskach, rozlewiskach rzecznych i w tropikalnych lasach deszczowych. Cechą, która łączy wszystkie gatunki, jest umiejętność pływania, jednakże ilość czasu, jaką spędzają w wodzie, jest bardzo różna u różnych gatunków.

ptaki blaszkodziobe przykłady

Na przykład sterniczka jamajska, która jest gatunkiem żyjącym w Ameryce Północnej i Południowej i która została introdukowana w Europie, jest jednym z najsilniej związanych z wodą gatunków w tej grupie. Oddala się ona od wody tylko w okresie lęgowym. Natomiast bernikla hawajska wiedzie głównie lądowy tryb życia i często zakłada gniazda wśród drzew. Taki tryb gniazdowania pozwala tym ptakom spokojnie żyć. Znajdują one sobie miejsca wygodne, blisko pokarmu i z dala od groźnych drapieżników, dla których stanowią potencjalne ofiary. Zwierzęta te starają się unikać potencjalnych niebezpieczeństw.
Kaczki Najliczniejszą grupą ptaków blaszkodziobych są kaczki właściwe.

ptaki blaszkodziobe – rodzaje

Czasami, z uwagi na sposób żerowania i sylwetkę ciała, dzieli się je na kaczki właściwe i na grążyce. Kaczki właściwe poszukują pokarmu na lądzie i na powierzchni lub blisko powierzchni wody, zanurzając głowę i szyję w taki sposób, że w czasie żerowania wystają im ponad lustro wody tylko ogon i nogi. Grążyce zdobywają pokarm nurkując – niektóre z nich mogą zanurzać się ze złożonymi skrzydłami, inne zaś, podobnie jak tracze, nurkując, machają skrzydłami i „latają” pod wodą jak i inne blaszkodziobe.

ptak blaszkodzioby

Niektóre gatunki żerując posługują się obydwoma sposobami – zdobywają pokarm na powierzchni i głęboko pod wodą, inne zaś żerują przeważnie na lądzie, gdzie zjadają trawę i nasiona. U większości gatunków kaczek samce mają wyraźnie barwniejsze upierzenie niż samice. Szare, niepozorne upierzenie samic jest bardzo dobrym sposobem maskowania w okresie lęgowym. Zazwyczaj to tylko samice wysiadują jaja i opiekują się pisklętami, a samce im w tym nie pomagają. Samice są bardzo dobrymi matkami, potrafią odpowiednio wychować swoje dzieci blaszkodziobe.

Komentarze są zamknięte.