Gatunki chronione

W Polsce występuje niewiele płazów i gadów. Spo­śród 18 gatunków płazów całorocznej ochronie podlega 15 gatunków, a trzy – żaba jeziorkowa, ża­ba wodna i żaba śmieszka – są chronione od 1 mar­ca do 31 maja. Wszystkie gatunki występujących w naszym kraju gadów, a jest ich dziewięć, są obję­te ochroną gatunkową. Pomimo tych uregulowań prawnych liczba pła­zów i gadów corocznie się zmniejsza w wyniku niszczenia ich naturalnych środowisk przez dzia­łalność człowieka. Zanik miejsc, w których mogą bytować płazy i gady, wydaje się być główną przy­czyną spadku ich liczebności. Do gromad gadów i płazów należą najrzadsze zwierzęta w naszej fau­nie. Są nimi na przykład wąż Eskulapa, żółw błot­ny czy ropucha paskówka. Wąż Eskulapa zamieszkuje głównie rejony południowo-wschodniej części kraju i niestety jego populacja kurczy się także w wyniku wyłapywa­nia tych zwierząt przez kłusowników i kolekcjo­nerów. Od tego procederu nie odstraszają ich wyso­kie kary. Podobny los spotyka żółwie błotne i wiele gatunków węży, które są także zabijane z powodu niechęci ludzi do tej grupy gadów.

Komentarze są zamknięte.


Szukaj
Zwierzaki
    Większość osób kocha zwierzęta lub przynajmniej je toleruje. Zwierzęta są nam potrzebne do życia. Kochamy je a one odwzajemniają nasze uczucia lub zabijamy je dla pokarmu. Wieki temu nauczyliśmy się polować i zabijać dziką zwierzynę, żeby mieć coś do jedzenia. Potem nauczyliśmy się udomawiać zwierzęta, aż doszliśmy do wniosku, że możemy je sami hodować i czerpać wszelkie korzyści z ich istnienia. Hodujemy wiele odmian zwierząt. Do najpopularniejszych możemy zaliczyć bydło, owce, konie, trzodę chlewną, oraz drobniejsze zwierzaki takie jak wszelkiego rodzaju drób, króliki i inne małe gryzonie. Nie wszystkie z tych zwierząt hodujemy w celach pokarmowych, niektóre przeznaczone są na ubrania. Najwięksi projektanci świata używają skór zwierząt hodowlanych (szynszyli, norek, królików i innych) do uszycia pięknych futer czy dodatków takich jak buty, torebki i rękawiczki. Hodujemy także konie. To piękne i mądre zwierzęta. Wykorzystujemy je do jazdy a nawet służą pomocą chorym dzieciom, w powrocie do zdrowia. Zazwyczaj lekarze stosują terapię ze zwierzętami u dzieci z porażeniem mózgowym. Ponieważ zwierzęta instynktownie wyczuwają nasze zachowania i nastroje pomagają dzieciom uczyć się miłości i otwierać na nieznane. Pies to najwierniejszy przyjaciel człowieka – tak głosi znana maksyma. Jest w tym dużo prawdy. Nabywamy odpowiedniego zwierzaka, przelewamy na niego swoje uczucia, dbamy o niego jak o własne dziecko. To wszystko świadczy, że traktujemy nasze pupile najlepiej jak możemy, a one odwdzięczają się nam tym samym. Potwierdzają to przypadki, kiedy to zwierzęta ratują ludziom życie, choć są i takie, które zabijają ludzi. Nie wiadomo kto jest w tedy winien, czy ludzie, którzy szkolą zwierzęta na zabójców czy też ich własny instynkt samozachowawczy. Sklep zoologiczny to miejsce, w którym możemy nabyć zwierzaczka naszym milusińskim. Zazwyczaj to dzieci kochają psy czy koty lub inne zwierzaki, miłością bezgraniczną. Chcą mieć się do kogo przytulić i pogłaskać puchate futerko.