Bezkręgowce

Zdobywcy świata Niektórzy zaliczają do tej grupy bakterie. Pozostałe organizmy to przede wszystkim owady. Są one jednocześnie najbardziej rozpowszechnionymi organizmami na Ziemi. Przystosowały się do prawie każdego środowiska. Potrafią wykorzystać każdy typ pokarmu – nawet drewno. Wiele gatunków jest wykorzystywanych przez człowieka w celach gospodarczych, jak pszczoły czy inne owady zapylające. Poza tym pszczoły są hodowane ze względu na miód. Wiele jednak powoduje mnóstwo chorób. W wiekach średnich pchły i inne pasożyty ludzkie przenosiły groźne choroby, które powodowały epidemie chorób, takich jak dżuma. Obecnie ogromnym problemem jest malaria w krajach tropikalnych, przenoszona przez komary. Wiele osób jest uczulonych na jad owadów. Inni przedstawiciele bezkręgowców to pasożyty. Najlepiej przystosowane organizmy do życia cudzym kosztem. Zaliczamy tutaj tasiemce i glisty ludzkie. Jednak ich cykl rozrodczy jest bardzo skomplikowany i obecnie wysoka higiena pokarmów praktycznie uniemożliwia zachorowanie. Ogromna ilość bezkręgowców żyje w wodzie. Należą do nich małże, skorupiaki i mięczaki. Małże są dość istotne z punktu widzenia ekologii. Są indykatorami czystości wód – nie są w stanie przeżyć w wodach silnie zanieczyszczonych. Poza tym same, przeprowadzając filtrację, pomagają w samooczyszczaniu się jezior. Skorupiaki i mięczaki stanowią ważny element w łańcuchu pokarmowym mórz. Ponadto są wykorzystywane w celach kulinarnych.
Pierwsze kręgowce, jakie pojawiły się na Ziemi Woda uniemożliwia oddychanie tlenem atmosferycznym. Ryby wykształciły odpowiednik płuc – skrzela. Działają one na podobnej zasadzie jak płuca u zwierząt lądowych. Konieczny jest stały przepływ wody przez blaszki skrzelowe (podstawowe elementy składowe skrzeli), a silnie ukrwione ściany są w stanie wyłapać pęcherzyki powietrza zawarte w wodzie i za pomocą krwi rozprowadzić ją po całym ciele. Ryby są pierwszymi zwierzętami, które mają całkowicie zamknięty układ krwionośny.

Pojawia się także serce złożone z czterech części: jednej komory, jednego przedsionka, zatoki żytnej i stożka tętniczego. W przypadku bezkręgowców serca nie było w ogóle, albo składało się z kilkunastu komór. U ryb występuje tylko jeden obieg krwi i wzorując się na nazewnictwie z następnych grup, można powiedzieć, że ryby mają tylko krew żylną. Mózg ryb jest niewielki, ale złożony już z pięciu części. Są one słabo rozwinięte, największy jest móżdżek oraz rdzeń przedłużony. Jest on odpowiedzialny za podstawowe funkcje życiowe jak działanie układu krwionośnego. Narządy zmysłów są słabo rozbudowane. Stosunkowo dobry jest wzrok i zmysł równowagi w postaci linii nabocznej – są to komórki z włoskami czuciowymi wrażliwe na zmiany ciśnienia wokół ryby. Dzięki temu zwierzę wie, w jakiej pozycji aktualnie się znajduje. Niektóre gatunki mają pęcherz pławny, którym mogą regulować głębokość.

Komentarze są zamknięte.