Płazy

 

Zdobywamy ląd Płazy są bowiem organizmami zmiennocieplnymi, co znaczy, że nie są w stanie utrzymać stałej temperatury otoczenia. Ich życie zależy od temperatury środowiska. Pojawiły się płuca – bez pęcherzyków płucnych, bardzo prymitywne, ale nie zaspokajające podstawowych potrzeb zwierzęcia. Część funkcji oddechowych pełni wilgotna skóra, przez którą następuje wchłanianie tlenu, oddawanie dwutlenku węgla i wydalanie toksyn. Pobieranie powietrza odbywa się na zasadzie ssania przy udziale opadającego języka i gałek ocznych – na podobnej zasadzie odbywa się także połykanie pokarmu. Układ krwionośny poszedł w kierunku dość rewolucyjnych zmian. Pojawiły się dwa przedsionki w miejsce stożka tętniczego i zatoki żylnej oraz jedna komora. Brak przegrody w komorze powoduje dość dużą niewydolność układu krwionośnego. Miesza się ze sobą krew utlenowana i żylna. Pojawiły się bowiem dwa obiegi krwi. Mózg jest zbudowany podobnie jak mózg ryb, jednak charakteryzuje się zmianami ewolucyjnymi. Pojawiły się zalążki komór mózgowych. Dobrze rozwinięty jest móżdżek odpowiedzialny za koordynację. Nadal jednak dominuje wielkością rdzeń przedłużony. Narządy zmysłów to przede wszystkim wzrok i zmysł równowagi. Praktycznie nie istnieje zmysł węchu i pojawia się zaczątek ucha środkowego.

Komentarze są zamknięte.