Zanik środowisk i Różne zagrożenia

 

W mrocznych, niosących zamulone wody rzekach żyje wiele zagrożonych wyginięciem gatunków ryb. Należą do nich na przykład jesiotr zachodni (Acipenser sturio), który był dawniej spotykany w całej Europie i nibypłatonos (Pseudoscaphirhyn-chus fedtschenkoi) z Kazachstanu. W Ameryce Północnej gatunkiem bardzo zagrożonym jest ło-patonos (Scaphirhynchus platorynchus) i blisko z nim spokrewniony wiosłonos (Polyodon spa-thula) z Missisipi. Populacja wiosłonosa została zagrożona, gdyż większa część delty Missisipi ule­gła zniszczeniu wskutek naturalnych procesów zamulania, a także osuszania lub zanieczyszczenia wód przez człowieka. Przegradzanie rzek zaporami i budowa sztucz­nych jezior to kolejne niebezpieczeństwo dla egzy­stencji licznych gatunków ryb rzecznych. Na przy kład zapora na Wiśle we Włocławku uniemożli­wia migracje na tarło łososiom i trociom oraz stoi na przeszkodzie wędrówkom węgorzy i cert. Wydaje się, że podstawowym warunkiem uzy­skania zezwolenia na budowę tam na rzekach musi być zobowiązanie się inwestora do budowania przy zaporach tzw. przepławek, które pozwalają rybom kontynuować wędrówkę w górę rzek. Niestety nie we wszystkich krajach przy regulacji rzek bierze się pod uwagę ochronę ryb. Do gatunków zagrożonych wyginięciem w USA należą ryby jaskiniowe (Aniblyopsis rosae), żyją­ce w jaskiniach wapiennych w stanach Arkansas, Missouri i Oklahoma. Rybom tym zagrażają prze­siąkające do wód podziemnych zanieczyszczenia chemiczne z pól.

Komentarze są zamknięte.


Szukaj
Zwierzaki
    Większość osób kocha zwierzęta lub przynajmniej je toleruje. Zwierzęta są nam potrzebne do życia. Kochamy je a one odwzajemniają nasze uczucia lub zabijamy je dla pokarmu. Wieki temu nauczyliśmy się polować i zabijać dziką zwierzynę, żeby mieć coś do jedzenia. Potem nauczyliśmy się udomawiać zwierzęta, aż doszliśmy do wniosku, że możemy je sami hodować i czerpać wszelkie korzyści z ich istnienia. Hodujemy wiele odmian zwierząt. Do najpopularniejszych możemy zaliczyć bydło, owce, konie, trzodę chlewną, oraz drobniejsze zwierzaki takie jak wszelkiego rodzaju drób, króliki i inne małe gryzonie. Nie wszystkie z tych zwierząt hodujemy w celach pokarmowych, niektóre przeznaczone są na ubrania. Najwięksi projektanci świata używają skór zwierząt hodowlanych (szynszyli, norek, królików i innych) do uszycia pięknych futer czy dodatków takich jak buty, torebki i rękawiczki. Hodujemy także konie. To piękne i mądre zwierzęta. Wykorzystujemy je do jazdy a nawet służą pomocą chorym dzieciom, w powrocie do zdrowia. Zazwyczaj lekarze stosują terapię ze zwierzętami u dzieci z porażeniem mózgowym. Ponieważ zwierzęta instynktownie wyczuwają nasze zachowania i nastroje pomagają dzieciom uczyć się miłości i otwierać na nieznane. Pies to najwierniejszy przyjaciel człowieka – tak głosi znana maksyma. Jest w tym dużo prawdy. Nabywamy odpowiedniego zwierzaka, przelewamy na niego swoje uczucia, dbamy o niego jak o własne dziecko. To wszystko świadczy, że traktujemy nasze pupile najlepiej jak możemy, a one odwdzięczają się nam tym samym. Potwierdzają to przypadki, kiedy to zwierzęta ratują ludziom życie, choć są i takie, które zabijają ludzi. Nie wiadomo kto jest w tedy winien, czy ludzie, którzy szkolą zwierzęta na zabójców czy też ich własny instynkt samozachowawczy. Sklep zoologiczny to miejsce, w którym możemy nabyć zwierzaczka naszym milusińskim. Zazwyczaj to dzieci kochają psy czy koty lub inne zwierzaki, miłością bezgraniczną. Chcą mieć się do kogo przytulić i pogłaskać puchate futerko.