Zadbaj o zwierzęta

Wśród gatunków z rzędu Perciformes, które zostały wyszczególnione przez IUCN, jest grupa ryb należących do rodziny Cichlidae. Są to ryby stosunkowo niewielkich rozmiarów, które żyją w wodach słodkich, a ich największe skupisko znaj­duje się w Jeziorze Wiktorii w Afryce. Jezioro to jest ogromne, ma powierzchnię równą około 1/4 powierzchni Polski.

W drodze ewolucji powstało tam aż 200 gatunków ryb, które w dodatku nie występują nigdzie indziej na świecie. Są to więc gatunki endemiczne. Wiele z nich to ryby wy­mieniane jako wymarłe całkowicie, albo wymarłe w stanie dzikim. Na szczęście w niektórych ogro­dach zoologicznych udało się uchronić część z nich przed wyginięciem. Pozostałym gatunkom z ro­dziny Cichlidae zagraża okoń nilowy (Lates nilo-ticus), który w latach pięćdziesiątych naszego wieku został introdukowany do Jeziora Wiktorii. Ta duża ryba miała być tam ważnym źródłem biał­ka, a stała się zmorą rodzimej ichtiofauny. Dra­pieżnik ten przyczynił się do zaniku wielu ende­micznych gatunków.

Komentarze są zamknięte.