Większe ryby i Duże okazy

 

Stosowanie sieci dryfujących jest wyjątkowo nie­przyjazną środowisku metodą połowów rybackich. Sieci pływające, mające często kilka kilometrów długości, nie są wybiórcze i dryfując w górnych warstwach wody, chwytają nie tylko gatunki użyt­kowe, ale także rekiny, delfiny i żółwie morskie. Zwierzęta te pochwycone przez sieci giną w wy­niku uduszenia. Ludzie zajmujący się ochroną mor­skich ssaków i żółwi muszą ściśle współpracować z ichtiologami, by zmusić rybaków do porzucenia tak niszczących środowisko metod połowu. Szkielety płaszczek i rekinów są utworzone z tkanki chrzestnej, a nie z kostnej. Jednak naj­większe na świecie ryby należą do ryb chrzęst-noszkieletowych. Niestety stają się one coraz mniej liczne. Trudno jest prowadzić szczegółowe bada­nia nad zwyczajami wielu dużych ryb, które pływa­ją w głębiach oceanów i ekologów czeka jeszcze mnóstwo pracy. Na przykład w trakcie badań nad biologią rekina długoszpara (Cetorhinus mwcimus) wykorzystywano nadajniki radiowe, które były zakładane kilku osobnikom po to, aby móc je łatwo zlokalizować i badać ich zwyczaje. Metoda ta może posłużyć do uzyskania informacji, które przyczy­nią się do lepszej ochrony tego gatunku.

Komentarze są zamknięte.