Gatunki unikalne ryb

Latimeria jest potocznie nazywana „żywą skamie­niałością”, ponieważ do niedawna uważano, że grupa ryb trzonopłetwych wyginęła około 80 milionów lat temu. Pierwszy żywy okaz zosta! schwyta­ny dopiero w 1938 r. u południowych wybrzeży Afryki. Latimeria zamieszkuje największe głębie morskie i z tego względu trudno ją zaobserwować, nie wspominając już o ochronie. Ryby dwudyszne, które pojawiły się około 350 milionów lat temu, występują wyłącznie w wodach słodkich. Obecnie nie należą do gatunków licznych. W Australii żyje rodzaj rogoząb, w Afryce prapłetwiec, a w Ame­ryce Południowej prapłaziec. Ryby dwudyszne wy­kształciły niezwykłe przystosowania, które pozwa­lają im oddychać powietrzem i żyć w okresie suszy w wyschniętym mule. Zagrożenie dla ryb stanowi głównie działalność człowieka. Ryby słodkowodne i morskie są ma­sowo poławiane, ponieważ ich mięso jest bogate w białko. Na zmniejszenie się ich liczebności wpły­wa także zanieczyszczenie rzek i oceanów. W oceanach łowi się także ogromne ławice mniejszych ryb, takich jak menhadeny (Brevoortia tyrranuś), gromadniki {Mallotus villosus) i dobi­jaki {Ammodytes americanus), które są następnie przerabiane na mączkę rybną. Jest ona doskona­łym użyźniaczem fosforowym i dodatkiem do paszy dla drobiu. Te małe rybki są bardzo ważnym elementem łańcuchów pokarmowych w oceanach, gdyż zjadają plankton i glony, a same są zjadane przez większe ryby, do których należą również dor­sze (wątłusze) (Gadus morhua).

Komentarze są zamknięte.