Ryby

 

Ocenia się, że na świecie występuje około 22000 gatunków ryb, z których wiele wy­maga ochrony. Dosyć skromna wiedza na temat biologii i ekologii gatunków morskich jest podstawową przeszkodą dla wprowadzenia sku­tecznych działań ochronnych. Śledzenie zmiany liczebności populacji ryb morskich jest bardzo trud­ne, a cykl życiowy i wymagania środowiskowe licznych gatunków są dla nas wciąż tajemnicą. Wpływ zniszczeń środowiska na stan liczebny ryb jest o wiele lepiej dostrzegalny w środowiskach wód śródlądowych niż w morzach i oceanach. Wśród ryb są gatunki żyjące w wodach słodkich, słonych i słonawych (wodach o bardzo małym za­soleniu). Istnieją także gatunki ryb wędrownych, które w pewnych okresach swego życia występu ją w obu typach wód. Należą do nich na przykład trocie, łososie i węgorze. Wykształciły one rozmai­te przystosowania umożliwiające zmianę warun­ków środowiskowych. Ryby można podzielić na dwie grupy: chrzest­ne i kostne. Do pierwszych są zaliczane na przykład płaszczki i rekiny. Większość gatunków ryb kost­nych świata należy do grupy ryb promieniopłe-twych (Actinopterygii), a dwie pozostałe grupy to ryby trzonopłetwe (Crossopterygii), których przed­stawicielem jest latimeria (Latimeria chalumnae) i ryby dwudyszne (Dipnoi). W wodach śródlądo­wych Australii, Ameryki Południowej i Afryki występuje siedem gatunków ryb dwudysznych, zapadających w stan odrętwienia, gdy woda wy­schnie. Systematyka ryb jest bardzo skompliko­wana i do dnia dzisiejszego pomiędzy badaczami nadal toczą się zacięte spory o jej ostateczny kształt. Wynika to głównie z ogromnego zróżnicowania tej gromady.

Komentarze są zamknięte.