Ryby

 

Ocenia się, że na świecie występuje około 22000 gatunków ryb, z których wiele wy­maga ochrony. Dosyć skromna wiedza na temat biologii i ekologii gatunków morskich jest podstawową przeszkodą dla wprowadzenia sku­tecznych działań ochronnych. Śledzenie zmiany liczebności populacji ryb morskich jest bardzo trud­ne, a cykl życiowy i wymagania środowiskowe licznych gatunków są dla nas wciąż tajemnicą. Wpływ zniszczeń środowiska na stan liczebny ryb jest o wiele lepiej dostrzegalny w środowiskach wód śródlądowych niż w morzach i oceanach. Wśród ryb są gatunki żyjące w wodach słodkich, słonych i słonawych (wodach o bardzo małym za­soleniu). Istnieją także gatunki ryb wędrownych, które w pewnych okresach swego życia występu ją w obu typach wód. Należą do nich na przykład trocie, łososie i węgorze. Wykształciły one rozmai­te przystosowania umożliwiające zmianę warun­ków środowiskowych. Ryby można podzielić na dwie grupy: chrzest­ne i kostne. Do pierwszych są zaliczane na przykład płaszczki i rekiny. Większość gatunków ryb kost­nych świata należy do grupy ryb promieniopłe-twych (Actinopterygii), a dwie pozostałe grupy to ryby trzonopłetwe (Crossopterygii), których przed­stawicielem jest latimeria (Latimeria chalumnae) i ryby dwudyszne (Dipnoi). W wodach śródlądo­wych Australii, Ameryki Południowej i Afryki występuje siedem gatunków ryb dwudysznych, zapadających w stan odrętwienia, gdy woda wy­schnie. Systematyka ryb jest bardzo skompliko­wana i do dnia dzisiejszego pomiędzy badaczami nadal toczą się zacięte spory o jej ostateczny kształt. Wynika to głównie z ogromnego zróżnicowania tej gromady.

Komentarze są zamknięte.


Szukaj
Zwierzaki
    Większość osób kocha zwierzęta lub przynajmniej je toleruje. Zwierzęta są nam potrzebne do życia. Kochamy je a one odwzajemniają nasze uczucia lub zabijamy je dla pokarmu. Wieki temu nauczyliśmy się polować i zabijać dziką zwierzynę, żeby mieć coś do jedzenia. Potem nauczyliśmy się udomawiać zwierzęta, aż doszliśmy do wniosku, że możemy je sami hodować i czerpać wszelkie korzyści z ich istnienia. Hodujemy wiele odmian zwierząt. Do najpopularniejszych możemy zaliczyć bydło, owce, konie, trzodę chlewną, oraz drobniejsze zwierzaki takie jak wszelkiego rodzaju drób, króliki i inne małe gryzonie. Nie wszystkie z tych zwierząt hodujemy w celach pokarmowych, niektóre przeznaczone są na ubrania. Najwięksi projektanci świata używają skór zwierząt hodowlanych (szynszyli, norek, królików i innych) do uszycia pięknych futer czy dodatków takich jak buty, torebki i rękawiczki. Hodujemy także konie. To piękne i mądre zwierzęta. Wykorzystujemy je do jazdy a nawet służą pomocą chorym dzieciom, w powrocie do zdrowia. Zazwyczaj lekarze stosują terapię ze zwierzętami u dzieci z porażeniem mózgowym. Ponieważ zwierzęta instynktownie wyczuwają nasze zachowania i nastroje pomagają dzieciom uczyć się miłości i otwierać na nieznane. Pies to najwierniejszy przyjaciel człowieka – tak głosi znana maksyma. Jest w tym dużo prawdy. Nabywamy odpowiedniego zwierzaka, przelewamy na niego swoje uczucia, dbamy o niego jak o własne dziecko. To wszystko świadczy, że traktujemy nasze pupile najlepiej jak możemy, a one odwdzięczają się nam tym samym. Potwierdzają to przypadki, kiedy to zwierzęta ratują ludziom życie, choć są i takie, które zabijają ludzi. Nie wiadomo kto jest w tedy winien, czy ludzie, którzy szkolą zwierzęta na zabójców czy też ich własny instynkt samozachowawczy. Sklep zoologiczny to miejsce, w którym możemy nabyć zwierzaczka naszym milusińskim. Zazwyczaj to dzieci kochają psy czy koty lub inne zwierzaki, miłością bezgraniczną. Chcą mieć się do kogo przytulić i pogłaskać puchate futerko.