Człowiek Dominant

Człowiek Dominant na planecie Najlepiej rozwinięty ssak. Pochodzi od małp człekokształtnych. Do tej samej grupy należą szympansy, goryle i orangutany. Pierwszy humanoid pojawił się w Afryce przypuszczalnie 4 miliony lat temu. Miał stosunkowo słabo rozwinięta czaszkę, a ciało przypominało małpę. Najprawdopodobniej chodził na czterech kończynach. Dopiero później w toku ewolucji nastąpiło wyprostowanie sylwetki, wzmocnienie kręgosłupa i wydłużenie rąk. Dłonie stały się bardziej smukłe, co ułatwiło manipulowanie przedmiotami. Homo erectus był zdolnym humanoidem, który wynalazł wiele przydatnych narzędzi. Później w toku rozwoju i braku pożywienia nastąpiła ekspansja humanoidów na dalsze tereny – północną Afrykę, Europę i Azję. Przez Cieśninę Beringa ludzie przeszli do Ameryk. W Europie o dominację zaczęły walczyć dwa gatunki – Człowiek Neandertalski i Homo Sapiens, zwany człowiekiem rozumnym. Ten pierwszy miał mniejszy mózg, ale jednocześnie lepsze warunki do przetrwania w niekorzystnych warunkach. Niestety nie miał takich zdolności przystosowawczych jak człowiek rozumny. Homo sapiens miał zdolność wykorzystywania dostępnych mu środków i przekształcania ich w narzędzia. Poza tym potrafił planować, wyciągać wnioski na podstawie niepowodzeń.

Komentarze są zamknięte.