Rozmnażanie

Jak już wiadomo, większość gatunków żab przechodzi poważne zmiany podczas rozwoju: jaj – kijanka – żaba. Przeważająca część bezkręgowców również przechodzi przez stadium młodzieńcze lub larwalne. Uderzające zmiany można zaobserwować u konkretnych rodzajów owadów, takich jak motyle i ćmy, żuki, muchy i osy. Cykl ich życia składa się z czterech faz: jajo – larwa – poczwarka – dorosły owad. Larwa różni się od dorosłego osobnika. Nie posiada ona skrzydeł, a styl życia ukierunkowany jest raczej na rozrost i rozwój, niż na rozmnażanie. Larwa często zamieszkuje inne środowisko i żywi się innym rodzajem pożywienia, niż dorosły owad. Dzięki temu członkowie tego samego gatunku nie rywalizują ze sobą o przestrzeń i pożywienie. Po pewnym czasie larwa przeobraża się w poczwarkę, a następnie. Ze wszystkich znanych zwierząt, klasa owadów zawiera największą liczbę gatunków. Więcej niż 80% wszystkich zwierząt to owady. Chociaż odkryto i opisano ponad miliony gatunków, naukowcy szacują, że jeszcze przynajmniej dwa miliony owadów nie zostało odkrytych.

Komentarze są zamknięte.