Poza środowiskiem naturalnym

Kluczem do skutecznej ochrony wielu gatunków płazów i gadów może być hodowla dużych grup zwierząt z myślą o ich rozmnażaniu i wypuszcza­niu na wolność. Wydaje się, że najlepsze efekty można osiągnąć, kiedy działania są podjęte w wa­runkach zbliżonych do naturalnych i wyhodowane zwierzęta są wypuszczane do swego naturalnego środowiska lub bardzo do niego zbliżonego. Przy Fundacji Darwina na wyspie Isabella na Galapagos rozmnażane są olbrzymie żółwie słonio­we. Występuje tam około tuzina różnych ras tego gatunku, wiele z nich to formy żyjące tylko na okre­ślonej wyspie i narażone na wyginięcie. Przywie­zione na wyspę szczury oraz koty i psy wyjadały jaja i zabijały małe żółwie, a kozy ogołacały wyspy z roślin, które są pokarmem żółwi. Wysiłkiem fun­dacji wiele ras chroni się przed wygninięciem w ten sposób, że wyhodowane w niewoli młode trzymane są do wieku, kiedy mogą być wypusz­czone na wolność i rozpocząć samodzielne życie. Proces ten może trwać nawet kilka lat. Dla jednej rasy wyspiarskiej jest już za późno, gdyż żyje tylko jeden jej przedstawiciel – stary samiec nazwany „Samotny George”. Do tej pory wszystkie wysił­ki znalezienia dla niego towarzyszki zakończyły się niepowodzeniem.

Komentarze są zamknięte.