Jeden z czynników prowadzących do zagrożenia

W celu ochrony łososia atlantyckiego (Salmo salar)  przeprowadza się wiele badań. Gatunek ten odby­wa tarło w około 2000 rzek po obu stronach Atlantyku, jednak w niektórych rzekach, na przy­kład Connecticut, Tamiza i Ren, przepływających przez tereny mocno zaludnione, już się nie roz­mnaża. Stało się tak głównie wskutek zanieczysz­czania wód ściekami komunalnymi i przemysło­wymi oraz regulacji koryta rzecznego.

Ryby nadal wpływają do tych rzek, lecz nie mogą odnaleźć tam odpowiedniego miejsca na tarło. Przyczyną wyginięcia łososi w co najmniej 25 rzekach w Norwegii były kwaśne deszcze. Oczysz­czenie wód głównych rzek w Anglii, takich jak Tamiza i Clyde, w ciągu ostatnich kilku dziesię­cioleci spowodowało powrót niektórych gatunków, wśród nich i łososia. Jednak nie występuje on już w tak wielkiej ilości, jak dawniej. Zanieczyszczenie wód miało bardzo znaczący wpływ na występo­wanie i liczebność ryb, zarówno gatunków słod­ko wodnych, jak i żyjących u wybrzeży morskich. Zanieczyszczenie może być jednym z czynników zagrożeń prowadzących do wyginięcia niektórych gatunków.

Komentarze są zamknięte.