Jakie zagrożenia stwarza środowisko

 

Za poważną redukcję liczebności płazów i gadów na wielu obszarach obwinia się kwaśne deszcze – efekt zanieczyszczenia atmosfery dwutlenkiem siarki. Płazy preferują środowiska podmokłe, a te w ostatnich latach były na wielką skalę osuszane i stały się terenami rolniczymi.

Zasypywanie stawów może doprowadzić do nagłego wyginięcia całych populacji płazów, te są me skutki wywołują zmiany spowodowane przez człowieka w lasach tropikalnych i na nadmorskich wydmach. Wiele żab ginie, gdyż są wyłapywane i zjadane przez ludzi – żabie udka są w wielu kra­jach uważane za wielki przysmak. W Chinach sala­mandra olbrzymia, która może osiągać 1,5 metra długości, wciąż jest wystawiana na targowiskach na sprzedaż, mimo że uważa się ją za gatunek ginący. W ostatnich latach płazy i gady były poławiane w wielkiej liczbie i sprzedawane jako zwierzęta do trzymania w domach. Do Europy, która jest głów­nym rynkiem zbytu, regularnie wysyłane są trans porty ze zwierzętami z rejonów Azji i Ameryki Po­łudniowej. Wśród nich jest wiele płazów i gadów. Wiele problemów dotyczących ochrony płazów odnosi się również do gadów. Skóry gadzie od wie­lu lat są cenionym surowcem w przemyśle odzie­żowym.

Komentarze są zamknięte.