Czerwona Księga

 

 

Według Czerwonej Księgi (spis zagrożo­nych wyginięciem gatunków) spośród płazów wyginięciem zagrożonych jest 21 gatunków traszek i salamander oraz 24 gatunki żab i ropuch. Nastąpi to, jeżeli nie zostaną podjęte jakieś bardziej aktywne działania zapobiegające takiej sytuacji. Spośród gadów niewesoła przy­szłość rysuje się przed 26 gatunkami żółwi, 31 ga­tunkami jaszczurek, 20 gatunkami krokodyli i 24 gatunkami węży. Istnieje wiele przyczyn sprawiających, że tak dużo gatunków płazów i gadów jest zagrożonych.

Płazy posiadają cienką, delikatną skórę (przez którą mogą oddychać) i są bardzo wrażliwe na zmiany w swym otoczeniu. Zatrucie środowiska – spowo­dowane stosowaniem nadmiernych ilości nawo­zów sztucznych i nieodpowiednim składowaniem odpadów toksycznych – może mieć dramatycznie niekorzystny wpływ na liczebność ich populacji. W takiej sytuacji liczebność populacji może drastycznie spaść do liczby bardzo małej. Skutki mogą nawet doprowadzić do wyginięcia, co mogłoby zakończyć historię gatunków.

Komentarze są zamknięte.