Budowa ptaków

Są to narządu parzyste i jeden nieparzysty, który główną funkcją jest zapewnienie szybkiej i wydajnej wymiany gazowej. Pozwalają one na pobieranie tlenu nawet w momencie wydechu. Powietrze z worków tylnych przechodzi przez płuca, kiedy zostaje z nich usuwane powietrze zużyte. Ponadto ich dodatkową funkcją jest zmniejszenie wagi. Mózg jest bardzo dobrze rozwinięty, pofałdowana kora mózgowa umożliwia szybkie uczenie się i nabywanie nowych umiejętności.

Bardzo dobrze rozwinięty jest móżdżek odpowiedzialny za koordynację całego ciała podczas lotu. W fazie badań jest także ośrodek w mózgu odpowiedzialny za nawigację – ptaki bowiem doskonale wiedzą, gdzie mają lecieć, na przykład podczas corocznych migracji. W sercu powstawała całkowita przegroda w komorze, dzięki czemu krew już się nie miesza, co zwiększyło wydajność całego układu krążenia. Narządy zmysłów to przede wszystkim wzrok i węch. Na drugim miejscu jest zmysł równowagi i słuchu.

Komentarze są zamknięte.